Kouluttaminen

 • HUOM! Kaikki koulutukset voidaan toteuttaa myös verkossa!
 • Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)
 • DKT:n soveltaminen psykiatrialla, lastensuojelussa, koulumaailmassa sekä kaikessa ihmissuhdetyössä
 • Vanhemmuuden taidot lapsen tunnesäätelyn tukemisessa
 • Tunnesäätelyongelmat ja tunnesäätelyn tukeminen (ammattilaisille ja vanhemmille)
 • Tunneherkkyys ja sen huomioiminen kasvatuksessa
 • Ahdistuneisuus
 • Nuorten psyykkiset ongelmat
Esimerkkejä pidetyistä ja tulevista luennoista:
 • Dialektisen käyttäytymisterapian tutustumiskoulutukset (2h - 2pv)
 • Dialektisen käyttäytymisterapian peruskoulutus, koulutetaan työparin kanssa (6-8pv)
 • DKT:n hyödyntäminen lastensuojelussa (2-12pv)
 • DKT:n hyödyntäminen psykiatrisella osastolla (1pv)
 • DKT:n hyödyntäminen vanhempien kanssa työskentelyssä (1-3pv)
 • DKT:n hyödyntäminen aikuissosiaalityössä (1pv)
 • Lapsen tunnesäätelyn tukeminen oppilashuollossa (2-4pv)
 • Lapsen ja nuoren tunnesäätelyn tukeminen vanhempana, luennot oppilaiden vanhemmille (2-4h)
 • Miten tukea pelko- ja ahdistusoireilevia lapsia ja nuoria koulu- ja oppilaitosympäristössä poikkeus- ja muutostilanteissa? (1pv)
 • 8 viikon verkkokurssi ahdistuneiden lasten ja nuorten vanhemmille

Siirry tästä koulutusten verkkokauppaan!


”DKT tarjoaa lastensuojelun henkilöstölle uusia tutkimukseen perustuvia terapeuttisia sisältöjä ja konkreettisia toimintamalleja. Kouluttajat ovat asiantuntijoita, joiden pitkä asiakastyön kokemus näkyy kykynä liittää teoreettiset näkökulmat käytännön työn kontekstiin. Koulutustapahtumat ovat olleet innostavia ja saaneet erinomaisen palautteen osallistujilta.”

-Jussi Ketonen, kehitysjohtaja, Perhekuntoutuskeskus Lauste


"Osallistuimme työyksiköissämme Jannen kolmen päivän DKT-koulutukseen. Koulutus oli henkilöstömme keskuudessa erittäin pidetty ja saimme paljon eväitä käytännön työhön. Jannen tarjoamat materiaalit olivat kattavia ja selkeitä ja koulutustilanteet itsessään niin kiinnostavia ja virikkeellisiä, että välillä emme olisi malttaneet lopettaa koulutuspäivää ollenkaan."

-Riikka Hynynen, johtava sosiaalityöntekijä, Espoon kaupunki

Copyright Tunne Mielesi Oy, 2020, Kaikki oikeudet pidätetään