Mindfulness

Mindfulness, eli tietoinen läsnäolo opettaa hyväksyvää suhtautumista itseen, ympäristöön ja nykyhetkeen. Mindfulness on nykyään mukana monissa terapiamuodoissa joko osana terapiaa tai pääasiallisena menetelmänä. Mindfulness -terapiasta saadaan hyötyä erityisesti uusiutuvaan tai pitkäaikaiseen masennukseen sekä ahdistuneisuuteen. Uusimpien tutkimusten mukaan mindfulness -terapiat auttaa masennus- ja ahdistusoireisiin vähintään yhtä hyvin kuin lääkehoito. Mindfulness -menetelmää käytetään myös moniin muihin ongelmiin kuten stressiin, kipuun ja keskittymisongelmiin. Tutkimuksissa on pystytty osoittamaan, että säännöllisellä meditatiivisella mindfulness-harjoittelulla saadaan aikaan muutoksia aivojen toiminnassa ja jopa tiettyjen aivojen osien (oikeanpuoleinen mantelitumake) fyysiseen kokoon. Meditatiivisen mindfulness -harjoittelun voidaan ajatella olevan aivojen "levollisuuslihasten" treenaamista. Mindfulness -terapiaa voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmähoitona.
Copyright Tunne Mielesi Oy, 2020, Kaikki oikeudet pidätetään