DKT

Dialektinen käyttäytymisterapia, DKT, on psykologian professori Marsha Linehanin kehittämä ns. kolmannen aallon psykoterapiamuoto, joka on alkujaan kehitetty erityisesti itsetuhoisten, tunne-elämältään epävakaiden potilaiden hoitamiseen. Sittemmin DKT:aa on sovellettu monille eri potilasryhmille useissa ympäristöissä. DKT pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan mutta sen sisältöön on otettu menetelmiä myös muista teorioista. DKT:n perusolettamus on, että useat potilaiden ongelmista ovat seurausta tunnesäätelyn vaikeuksista ja ongelmakäyttäytyminen johtuu taitopuutoksista. Potilas ei omaa riittävästi taitoja, joiden avulla kykenisi säätelemään tunteitaan ja käyttäytymistään. Tunnesäätelyn vaikeudet johtavat usein mm. tunteiden välttelyyn, impulsiiviseen käyttäytymiseen ja ihmissuhdevaikeuksiin. Perinteisesti DKT pitää sisällään seuraavat elementit: ryhmämuotoinen taitoryhmä, yksilöterapia, mahdollisuus soittaa kriisipuheluita terapeutille, terapeuttien konsultaatiotiimi sekä erityisesti alaikäisten kohdalla, perheiden kanssa tehtävä työ. DKT:sta on kuitenkin monenlaisia sovelluksia erilaisiin tarpeisiin.

Tiivistettynä, Dialektinen käyttäytymisterapia auttaa tunnesäätelyn vaikeuksissa olevia ihmisiä saamaan paremmat valmiudet säädellä tunteitaan ja käyttäytymistään.

Voit lukea dialektisen käyttäytymisterapian hyödyntämisestä lastensuojelussa: https://lauste.fi/video-dkt/

Lisätietoa: www.dialektinenkayttaytymisterapia.fi
Copyright Tunne Mielesi Oy, 2020, Kaikki oikeudet pidätetään